#türkiye #bilim #sanat #edebiyat #kültür #tarih #insan #insanhikayeleri #devridaim #kadın #kadınhikayeleri #opera #resim #müzik #google #doodle #semihaberksoy

İlk Türk Kadın Opera Sanatçısı

opera

Birçoğumuz onu bugünkü Google Doodle ile tanıyacak. Devridaimde bugün ilk Türk kadın opera sanatçısı olan Semiha Berksoy var. 1910 doğumlu olan Semiha Berksoy'un annesi ressam, babası şairdi. Böyle bir ailede büyüğün bir çocuğun sanatı hayat edinmemesi beklenemezdi. Daha ilkokul yıllarında hikâyeler yazıp resimler; şiirler okuyup kendi kendine şarkılar söylerdi.  Bunları Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim eğitimi alması izledi.  Ardından Darülbedayi Tiyatro Okulu’na gitti. Sesini konservatuardaki şan hocasına dinleterek “onda alev haline gelen o sanat aşkıyla” şan derslerine başladı.